OBSŁUGA INFORMATYCZNA – OUTSOURCING IT

Outsourcing IT jest sposobem zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.
Oferta ousourcingowa może obejmować:
– zarządzanie serwerami
– zarządzanie połączeniami z siecią internet, w tym zapewnienie stałego dostępu i konfiguracja routerów switchy, bramek VOIP
– konfigurację firewalla dla całej sieci i/lub poszczególnych komputerów
– konfigurację kont mailowych
– tworzenie stron internetowych i sklepów internetowych
– konsultacje i doradztwo IT
– budowę i obsługę informatycznej infrastruktury sprzętowej
– instalację i konfigurację systemów operacyjnych oraz oprogramowania
– diagnostykę i naprawę problemów sprzętowych – serwery, komputery, laptopy, urządzenia peryferyjne
– optymalizację działania sprzętu IT w celu poprawienia jego szybkości i wydajności
– wykonywanie testów stabilności systemów i aplikacji
– tworzenie polityki backapó i wykonywanie kopii zapasowych
 serwis komputerowy nowy sącz, naprawa laptopów nowy sącz, naprawa tabletów nowy sącz, serwis apple nowy sącz, naprawa telefonów, serwis komórek